Parc Ambiental

El Parc Ambiental de Bufalvent és propietat del Consorci del Bages per la gestió de residus, que és l’entitat pública que gestiona els residus municipals al Bages i part del Moianès: en fa la recollida i el tractament i treballa per canviar els hàbits de la ciutadania.

Al Parc Ambiental de Bufalvent és on es fa el tractament de residus i, a més, és un espai paisatgístic privilegiat. Està situat al terme municipal de Manresa i el tractament de residus hi conviu amb un entorn ple d’oliveres, barraques de vinya, boscos i animals que hi pasturen. El respecte pel territori i el medi ambient es fa palès en aquest espai, amb unes vistes espectaculars sobre la comarca i sobre Montserrat.

Parc Ambiental del Bages

Hi trobem diverses instal·lacions de gestió de residus:

La planta de compostatge, on es rep la fracció orgànica i es transforma en compost

El dipòsit (abocador) on arriba la fracció resta, es compacta i s’enterra.

La planta de transferència de vidre i envasos: on es preparen aquests materials per traslladar-los a plantes de recuperació.

Aigua i energia

Recollida d’aigües pluvials

Al Parc ambiental de Bufalvent tenim una xarxa de recollida d’aigües pluvials que s’emmagatzema en diverses basses i que s’utilitza per abastir d’aigua diversos tractaments i processos en la gestió de residus. I, alhora, afavorim la creació d’un petit ecosistema humit dins el Parc en què prolifera la flora i la fauna com ànecs, polles d’aigua, bernats pescaires, etc.

Motor de biogàs

Per minimitzar l’impacte de l’abocador, aprofitem el biogàs que genera la descomposició de la fracció orgànica que arriba al dipòsit per convertir-la en energia. Amb aquesta instal·lació generem equivalent al consum de 1.000 llars, és a dir un municipi de la mida d’Avinyó,  aproximadament.

Parc solar

Al Parc ambiental de Bufalvent disposem de 16 panells de generació fotovoltaica, en una superfície de 3.000 quadrats. Generem 150.000 KW cada any, que seria equivalent al consum energètic d’unes 300 persones.

Desplaça cap amunt