Documentació

Anuncis oficials

Exposició de projectes

Projecte constructiu de la planta de tractament de residus del Bages

Reglaments de serveis

Reglament del servei de recollida de la fracció resta i la form

Reglament del servei públic comarcal de deixalleries del Consorci

Reglament del servei públic de tractament de residus orgànics

Reglament que regula el servei de tractament de residus orgànics, aplicable als residus amb destinació a la planta de compostatge

Reglaments del servei públic de tractament de residus

Reglament que regula la prestació del servei de tractament de residus, aplicable al residus amb destinació al parc ambiental de Bufalvent

Funcionament del Consorci

Estatuts del Consorci

Estatuts del Consorci que en regulen el seu funcionament: competències, òrgans de govern, etc.

Control intern de la gestió econòmica

Guia bàsica del control intern

La Borsa de treball s'ha traslladat

Accediu a la nova pàgina per conèixer totes les novetats sobre ofertes laborals i documentació dels processos selectius.

Desplaça cap amunt