Trobada a Astúries amb altres entitats supramunicipals gestores de residus

El Consorci va participar en una trobada a Astúries en què vam poder compartir coneixements i experiències amb altres ens  gestors de residus. Es va fer palesa la problemàtica dels ens supramunicipals per poder complir la normativa europea de recollida selectiva ja que l’administració té limitacions i/o restriccions per contractar personal que pugui facilitar l’assoliment des índexs de recollida selectiva esperats.

Comparteix la notícia

Sobre el Consorci

El Consorci del Bages per a la gestió de residus gestiona serveis públics de recollida selectiva, deixalleries i tractament de residus municipals. Fomenta l’educació ambiental, treballant en xarxa amb el Camp d’Aprenentatge del Bages, i promou la comunicació ambiental impulsant programes educatius i campanyes.

Notícies relacionades

Desplaça cap amunt