Sol·licitud entrada residus

Les sol·licituds d’usuari tindràn una vigència de 3 anys.

SOL·LICITUD ENTRADA RESIDUS

Notificant/Operador/Productor/Posseïdor

Notificant/Operador del residu

Productor/Posseïdor

Transportista

Declaració de dades de residu

L'empresa productora del residu amb NIF declara que:
  • El procés productiu i el tractament previ realitzat al residu impedeix el seu reciclatge o valorització.
  • El residu no es troba entre les exclusions esmentades en l'apartat 3 de l'article 5 del Reial Decret 1481/2001 de 27 de desembre pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador. No s'admeten en el dipòsit controlat residus líquids, residus que un cop dipositats siguin explosius, corrosius, oxidants, fàcilment inflamables, pneumàtics usats o trossejats...
  • El residu és apte per ser admès a un dipòsit controlat de residus no especials.
  • El residu no es considera segons el codi CER com a residu especial.
  • Desplaça cap amunt