Preguntes freqüents

El sistema d’identificació de l’usuari i contenidors amb control d’accés és un sistema de recollida de residus que consisteix en limitar l’accés a determinats contenidors i identificar els usuaris per afavorir que es faci un ús correcte dels de recollida selectiva i, així, promoure un canvi d’hàbits entre la ciutadania per augmentar l’índex de recollida selectiva.

Amb el nou sistema de recollida, s’instal·laran contenidors de resta i orgànica amb control d’accés. En el cas de la resta (l’única fracció que no és aprofitable i que ha d’anar a l’abocador), els contenidors només es podran utilitzar un dia concret a la setmana, a excepció de les famílies que generin bolquers, que hi podran tenir accés cada dia, prèvia sol·licitud.

Els contenidors d’orgànica també tindran control d’accés però podran ser utilitzats cada dia. I els contenidors d’envasos, paper i vidre seran d’accés lliure, com fins ara. Es reorganitzaran les àrees de contenidors de manera que en cada punt de recollida sempre hi haurà les 5 fraccions disponibles: orgànica, resta, envasos, paper i vidre.

L’objectiu és incrementar la recollida selectiva als municipis del Consorci que participen en aquest sistema. Actualment els municipis consorciats només separen correctament una mitjana del 40% dels residus que generen, és a dir, més de la meitat dels residus dels veïns i veïnes van a parar al contenidor de la resta.

La normativa europea estableix percentatges de reciclatge* molt més elevats per als propers anys:

– Any 2025: 55%

– Any 2023: 60%

– Any 2035: 65%

Els residus que dipositem a la resta tenen com a destí final el dipòsit controlat del Parc Ambiental de Bufalvent. Portar els residus a l’abocador suposa una pèrdua de recursos materials i econòmics ja que les taxes d’entrada de residus a l’abocador s’incrementaran cada any.

* Cal tenir en compte la diferència entre Reciclatge i Recollida selectiva. Les dades dels municipis és recollida selectiva (allò que separem a casa), mentre que l’objectiu europeu és reciclatge (allò que es pot valoritzar i reaprofitar). No tota la recollida selectiva es recicla (hi ha impropis). Per tant, per aconseguir un 60% de reciclatge, necessites una recollida selectiva superior.

• Incrementar el % de recollida selectiva fins a un 70%

• Millorar la qualitat dels residus orgànics, amb menys del 5% d’impropis

• Reduir els impropis en el contenidor d’envasos, per sota del 25%

• Reduir el 90% els residus voluminosos abandonats

• Incrementar un 30% l’ús del servei de deixalleries

Es tanquen les fraccions de resta i orgànica per fomentar la recollida selectiva de matèria orgànica. La fracció orgànica suposa gairebé un 40% dels residus que generem als nostres domicilis i actualment bona part es destina al contenidor de la resta on no s’aprofita.

Tancant també el contenidor de la resta fomentem que se separin bé els residus a casa i es faci ús de la recollida selectiva de les diferents fraccions.

Envasos, vidre i paper: ho podreu portar als contenidors habituals i sempre que vulgueu (continuaran oberts com fins ara).

Fracció orgànica (restes de menjar i petites restes vegetals que separeu a casa): la podreu portar sempre que vulgueu als contenidors d’orgànica, però haureu d’obrir-los amb la targeta. Quan se us hagin acabat les bosses compostables que us donarem a l’entrega de material, podreu aconseguir-ne de noves de forma gratuïta. Perquè se us entreguin les bosses compostables (en els punts indicats o màquines expenedores als municipis que en tinguin), haureu de portar la vostra targeta identificativa.

Fracció resta (aquells pocs residus que no es poden reciclar, com restes de pols d’escombrar, bolígrafs, burilles, cabells, excrements d’animals, compreses i tampons…): s’ha de dipositar als contenidors de rebuig, obrint-los amb la targeta. Aquests contenidors només seran accessibles un dia a la setmana.

Si a la família hi ha nadons o gent gran que utilitzi bolquers, fes-ho saber quan recullis el teu kit a la reunió informativa, i se us entregarà una targeta que us donarà dret a obrir el contenidor de resta cada dia de la setmana, després d’haver signat el document corresponent. La durada d’aquest permís és de 2 anys i, a partir d’aquest període, caldrà renovar-lo.

A cada llar rebreu una carta anunciant-vos la posada en marxa del nou sistema i convidant-vos a participar en unes xerrades informatives oberts a tota la ciutadania. El segon pas és que rebreu una altra carta en què se us indicarà quins dies, hores i a quin lloc podreu passar a recollir les targetes identificatives que us permetran obrir els contenidors de resta i d’orgànica i el kit de material que se us entregarà.

Hi ha comerços -que compten amb una generació de residus similar a la que poden realitzar en un domicili particular- que faran servir els contenidors del carrer.

Altres comerços, com ara bars, restaurants, supermercats, comptaran amb un servei de recollida de residus porta a porta de la resta, l’orgànica i el paper/cartró.

Els establiments comercials rebran la visita personalitzada dels informadors de campanya per avaluar la seva situació, característiques i necessitats.

Se’ls entregaran contenidors o bujols perquè puguin fer la recollida selectiva i s’acordarà, en cada cas concret, si se’ls passarà a recollir porta a porta o si hauran d’utilitzar els contenidors amb targeta de la via pública.

És un sistema que ja s’ha aplicat a diferents municipis de l’estat i d’altres països amb bons resultats. Més a prop encara, a la mateixa comarca del Bages, s’ha implantat ja a diversos municipis, on s’ha aconseguit passar de recollides selectives properes al 30-40% fins a recollides de més del 70%.

No tindrà un benefici immediat en el proper rebut de la taxa d’escombraries, però el sistema implementat permet introduir en un futur mesures de fiscalitat ambiental en la taxa d’escombraries, de manera que es podrà obtenir una taxa “més justa” que compensi les persones que fan correctament la selectiva en origen i que penalitzi els usuaris i usuàries que només utilitzen el contenidor de fracció resta.

Cal destacar, a més, que el cànon de residus penalitza cada vegada més l’aportació a l’abocador. Per tant, aquells municipis que no millorin els seus índexs de selectiva, pagaran cada vegada més diners per la gestió dels seus residus.

Cada targeta està vinculada a l’adreça d’un habitatge i es registra el nom de la persona que recull la targeta, com a persona de contacte.

El responsable del tractament de les dades és el Consorci del Bages per la gestió de residus. La principal funció serà el control de l’ús del servei de recollida per part dels usuaris. L’anàlisi d’aquestes serviran per orientar la gestió dels residus i les polítiques d’educació ambiental a aplicar. Per altra banda, serviran per realitzar actuacions personalitzades d’educació ambiental a usuaris reticents a la recollida selectiva, i, en els casos necessaris, procedir a l’obertura d’expedients sancionadors.

Les dades recollides no es faran servir per cap altre ús que no sigui la gestió de residus.

Sí, l’objectiu del sistema és poder identificar l’ús dels contenidors que fan els usuaris/es i deixar enrere l’anonimat en la gestió dels residus.

Les dades recollides, junt a l’anàlisi dels residus continguts al contenidor, permet acotar molt el moment d’entrada dels residus mal separats.

El Consorci compta amb un software informàtic on pot consultar quantes vegades utilitzen els contenidors cadascun dels habitatges donats d’alta al sistema. També podrà veure quins habitatges no estan fent ús del sistema, ja sigui perquè no hi viuen o perquè no el volen fer servir i van a llençar les escombraries a un altre lloc.

Per obrir els contenidors, els informadors ambientals facilitaran dues targetes a cada domicili. Així mateix els usuaris podran descarregar l’aplicació mòbil BitPayt per poder obrir els contenidors amb el mòbil.

Per poder fer ús de l’aplicació mòbil, cal que l’usuari disposi d’una targeta i que notifiqui prèviament als informadors el correu electrònic per poder accedir.

La gestió de la recollida de voluminosos (mobles, matalassos, etc) es gestionarà a través del telèfon centralitzat 605 332 840, al qual haureu de trucar per concertar el servei de recollida. Cada família podrà aportar un màxim de 4 objectes en cada recollida de voluminosos concertada telefònicament.

Durant els primers mesos és probable que et trobis informadors ambientals als carrers i places del teu municipi. Però, si tens qualsevol dubte, consulta o comentari, podràs adreçar-te al telèfon informatiu 605 33 28 40, trucant o enviant un whatsapp, i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

605 33 28 40

Telèfon d'informació, consultes i sol·licitud de recollida de voluminosos

Desplaça cap amunt