Municipis que començaran a aplicar la taxa justa de residus a partir de l’any vinent

A partir de l’any vinent en alguns municipis del Bages s’implantarà la taxa justa de residus: Sallent i Fonollosa ja han aprovat l’ordenança pertinent i estan ultimant els detalls per a l’aplicació d’aquesta taxa, amb la col·laboració del Consorci del Bages.
La nova taxa diferenciarà entre les llars que estan participant del sistema de contenidors tancats i les que no ho fan. Les llars que obrin més de 30 dies/any el contenidor d’orgànica i més de 6 dies/any el de resta es considera que estan participant correctament del sistema i, per tant, tindran bonificacions en el rebut d’escombraries a partir de l’any vinent i pagaran menys que les llars que facin menys obertures d’aquests contenidors.

Comparteix la notícia

Sobre el Consorci

El Consorci del Bages per a la gestió de residus gestiona serveis públics de recollida selectiva, deixalleries i tractament de residus municipals. Fomenta l’educació ambiental, treballant en xarxa amb el Camp d’Aprenentatge del Bages, i promou la comunicació ambiental impulsant programes educatius i campanyes.

Notícies relacionades

Desplaça cap amunt