Les deixalleries mòbils regalen sacs de compost per celebrar la Setmana Internacional del Compost

Del 7 al 13 de maig, per celebrar la Setmana Internacional del Compost, les deixalleries mòbils del Consorci regalen un saquet de compost a les persones usuàries . El compost és un adob de gran qualitat que produïm a partir de la fracció orgànica que ens arriba al Parc ambiental. Residus que es transformen en nous recursos!

Comparteix la notícia

Sobre el Consorci

El Consorci del Bages per a la gestió de residus gestiona serveis públics de recollida selectiva, deixalleries i tractament de residus municipals. Fomenta l’educació ambiental, treballant en xarxa amb el Camp d’Aprenentatge del Bages, i promou la comunicació ambiental impulsant programes educatius i campanyes.

Notícies relacionades

Desplaça cap amunt