Les deixalleries mòbils regalen gairebé 500 sacs de compost per celebrar la Setmana Internacional d’aquest adob

Unes 500 persones usuàries de les deixalleries mòbils del Consorci han rebut de regal un sac de compost de 5 litres entre el 5 i l’11 de maig, per commemorar la Setmana Internacional del Compost. Es tracta d’un adob de gran qualitat per a horts i jardins que es produeix a la planta de compostatge del Parc ambiental de Bufalvent a partir de la fracció orgànica que la ciutadania separa a casa, i després d’haver passat per un procés de tractament i amb un control exhaustiu de la humitat i la temperatura.

Si aquesta fracció orgànica (restes de menjar i petites restes de poda) van a parar al dipòsit (abocador) perquè no s’han posat al contenidor o cubell que tocava, generen gasos i líquids en la seva fermentació. En canvi, amb aquest tractament es pot reutilitzar completament, contribueix a allargar la vida útil del dipòsit controlat i es transforma en un nou producte molt útil per a agricultura, horticultura i jardineria.

El compost del Parc ambiental es pot comprar durant tot l’any a les deixalleries del Consorci o directament al mateix parc. Però aquesta és la tercera vegada que, durant la Setmana Internacional del Compost, el Consorci regala sacs a les persones que fan ús de les deixalleries mòbils durant aquells dies, una iniciativa molt ben rebuda per part de la ciutadania i que ajuda a visibilitzar la importància de separar correctament l’orgànica a casa.

Comparteix la notícia

Sobre el Consorci

El Consorci del Bages per a la gestió de residus gestiona serveis públics de recollida selectiva, deixalleries i tractament de residus municipals. Fomenta l’educació ambiental, treballant en xarxa amb el Camp d’Aprenentatge del Bages, i promou la comunicació ambiental impulsant programes educatius i campanyes.

Notícies relacionades

Desplaça cap amunt