L’abocador bat el 2023 el rècord de mínim històric d’entrada de residus

El dipòsit controlat de residus (conegut popularment com a abocador) ha batut aquest 2023 el rècord de xifra mínima d’entrada de residus: 44.615 tones. Una quantitat que va a la baixa respecte dels anys anteriors (quan se situava entre 48.000 i 50.000 tones) i que és la mínima registrada des que es tenen dades del dipòsit, l’any 1995. En aquells primers anys de registre, l’abocador rebia unes 70.000 tones anuals.

La conscienciació sobre la importància de separar correctament els residus i la implantació de nous models de recollida han facilitat que vagi augmentant l’índex de recollida selectiva (els residus que es recullen separadament i es poden valoritzar o reciclar, com envasos, paper, vidre i orgànica) i que vagi disminuint la quantitat que arriba a l’abocador.

Comparteix la notícia

Sobre el Consorci

El Consorci del Bages per a la gestió de residus gestiona serveis públics de recollida selectiva, deixalleries i tractament de residus municipals. Fomenta l’educació ambiental, treballant en xarxa amb el Camp d’Aprenentatge del Bages, i promou la comunicació ambiental impulsant programes educatius i campanyes.

Notícies relacionades

Desplaça cap amunt