La resta recollida el 2023 ompliria 216 pisos de 90 metres quadrats

Tot i que als municipis consorciats cada cop se separen més bé els residus a a casa i les tones que arriben a l’abocador tendeixen a baixar, l’any 2023 encara es van generar 48.569 tones de resta (residus que no es poden aprofitar i van al contenidor o cubell gris). Si acumuléssim tots aquests residus en pisos de 90 metres quadrats de superfície, n’ompliríem 216 del terra fins al sostre!

Una dada que ens ha de fer reflexionar sobre la necessitat de reduir al mínim la bossa de la fracció resta i separar correctament envasos, paper, vidre i orgànica.

Comparteix la notícia

Sobre el Consorci

El Consorci del Bages per a la gestió de residus gestiona serveis públics de recollida selectiva, deixalleries i tractament de residus municipals. Fomenta l’educació ambiental, treballant en xarxa amb el Camp d’Aprenentatge del Bages, i promou la comunicació ambiental impulsant programes educatius i campanyes.

Notícies relacionades

Desplaça cap amunt