La recollida selectiva als municipis consorciats se situa per sobre de la mitjana catalana, amb grans diferències entre models de recollida

Les dades 2022 de recollida de residus als municipis consorciats (Bages i part del Moianès) indiquen que la recollida selectiva, aquells residus que se separen correctament i es poden reciclar o valoritzar, avança molt lentament i amb grans diferències entre municipis segons el model de recollida que utilitzin. L’any es va tancar amb un 38% de selectiva de mitjana (les dades 2021 a nivell de Catalunya eren del 33%). Però als municipis que tenen sistemes d’alt rendiment -porta a porta o contenidors tancats-, la selectiva va ser del 71%, mentre que als municipis amb el tradicionals contenidors d’aportació voluntària, arriba només al 29%. Aquestes xifres no inclouen els materials que han estat dipositats a les deixalleries i que es poden reciclar o valoritzar.

De mitjana, els municipis consorciats fan aquesta bossa de residus:

  • 63% resta- són els residus que van a parar al dipòsit controlat i acaben allà la seva vida útil. Es calcula que aproximadament un 75% del que arriba a l’abocador no hauria d’anar-hi.
  • 16% orgànica- va a la planta de compostatge de Bufalvent i es converteix en compost.
  • 6% vidre- es converteix en vidre reciclat.
  • 7% paper- es converteix en paper reciclat.
  • 8% envasos- es recupera per produir nous objectes i materials.

En el cas dels municipis amb sistemes d’alt rendiment, aquestes xifres canvien molt i hi ha molts més materials que es poden recuperar:

  • 29% resta
  • 35% orgànica
  • 10% vidre
  • 10% paper
  • 16% envasos

En números globals, el Consorci va gestionar el 2022 gairebé 90.000 tones de residus dels municipis consorciats.

Dades de les deixalleries

La xarxa de deixalleries del Consorci (que inclou deixalleries fixes i mòbils) va rebre l’any 2022 gairebé 23.000 tones de residus, de les quals un 74% són recollida selectiva, és a dir, materials aprofitables. I van tenir gairebé 205.000 persones usuàries.

Comparteix la notícia

Sobre el Consorci

El Consorci del Bages per a la gestió de residus gestiona serveis públics de recollida selectiva, deixalleries i tractament de residus municipals. Fomenta l’educació ambiental, treballant en xarxa amb el Camp d’Aprenentatge del Bages, i promou la comunicació ambiental impulsant programes educatius i campanyes.

Notícies relacionades

Desplaça cap amunt