Els municipis consorciats generen menys residus i cada cop reciclen més

Les dades del 2023 del Consorci del Bages per a la gestió de residus apunten una bona progressió de la gestió de residus en els municipis consorciats (Bages i part del Moianès): es generen menys residus en global i puja el percentatge de recollida selectiva que permet valoritzar o reciclar els residus per convertir-los en nous productes o materials.

El 2023, els municipis consorciats van generar un total de 86.952 tones de residus, una xifra que es va reduint cada any (un 2% menys que el 2022, i un 7% menys que el 2021). Les tones de resta -les que no separem, van a parar a l’abocador i acaben allà la seva vida útil- han baixat de les 50.000 tones/any per primer cop en la història del Consorci. El 2022 van ser gairebé 51.000 tones i el 2020 i 2021 havien estat més de 55.000.

Els municipis consorciats arriben al 56% de recollida selectiva, una xifra que va progressant de manera lenta però sostinguda cada any i que queda molt lluny del 39% de selectiva que hi havia fa 10 anys. Aquesta dada correspon a la xifra de selectiva bruta, que inclou també les aportacions a les deixalleries.

A més, es continuen consolidant els resultats divergents segons el model de recollida que utilitzin els municipis. Segons les dades de recollida de les 5 fraccions (paper, vidre, envasos, orgànica i resta), els que tenen sistemes d’alt rendiment -porta a porta o contenidors tancats-, tenen de mitjana un 71% de selectiva (només un 29% de resta, que va a l’abocador). Als municipis que encara mantenen el tradicional sistema de contenidors d’aportació voluntària, en canvi, les xifres es capgiren: un 29% de selectiva i un 71% dels residus llençats a la resta i, per tant, van a parar a l’abocador. Dels 35 municipis consorciats, 22 ja tenien implantat models d’alt rendiment l’any 2023, i molts d’altres estan en procés d’estudi o d’implementació.

D’altra banda, l’ús de les deixalleries continua a l’alça, amb 23.123 tones de residus rebudes durant el 2023 i 210.088 usuaris, gairebé un 3% més que l’any 2022. Cal destacar també que el 72% dels residus que hi ha arribat s’han pogut valoritzar.

 

 

Comparteix la notícia

Sobre el Consorci

El Consorci del Bages per a la gestió de residus gestiona serveis públics de recollida selectiva, deixalleries i tractament de residus municipals. Fomenta l’educació ambiental, treballant en xarxa amb el Camp d’Aprenentatge del Bages, i promou la comunicació ambiental impulsant programes educatius i campanyes.

Notícies relacionades

Desplaça cap amunt