El Consorci del Bages té un equip de 92 professionals entre personal propi i extern

30 professionals propis  i 62 d’externs formen l’equip del Consorci del Bages per a la gestió de residus:

  • 13 persones a l’equip tècnic i administratiu
  • 17 a producció i manteniment tractaments (gestió directa)
  • 35 professionals a recollida selectiva de vidre-paper-envasos i orgànica i resta dels municipis amb contenidors tancats (externalitzat) recollida selectiva
  • 27 persones al servei deixalleries i voluminosos (externalitzat)

Comparteix la notícia

Sobre el Consorci

El Consorci del Bages per a la gestió de residus gestiona serveis públics de recollida selectiva, deixalleries i tractament de residus municipals. Fomenta l’educació ambiental, treballant en xarxa amb el Camp d’Aprenentatge del Bages, i promou la comunicació ambiental impulsant programes educatius i campanyes.

Notícies relacionades

Desplaça cap amunt