Compost de Bufalvent per a les zones verdes de Sallent

La brigada de jardineria de l’Ajuntament de Sallent utilitza compost per al manteniment de les zones verdes del municipi, un mètode que afavoreix a la lluita contra el canvi climàtic, estalviant recursos i l’ús d’adobs químics per a la millora de les plantes. El compost és el producte resultant de la descomposició de la matèria orgànica mitjançant el procés de compostatge. Es pot obtenir a partir de diferents materials i residus orgànics, com la fracció orgànica del sistema recollida de residus.

El Consorci del Bages és l’encarregat de realitzar aquest procés de transformació i d’entregar el compost a Sallent. Des de fa uns anys, el municipi és pioner a la comarca del Bages en la utilització de compost per a tasques de jardineria. La brigada l’utilitza com a fertilitzant en diferents zones verdes del municipi, com l’entorn de la plaça Catalunya, el passeig Guillem Viñas, la plaça de la Vila, el parc Pere Sallés o el carrer Estació. El compost s’aplica a la base d’arbres, parterres, arbusts o jardineres de flors. Els beneficis relacionats amb el seu ús es poden apreciar a simple vista. Tal com expliquen membres de la brigada, en aquelles zones on s’aplica hi creixen plantes molt més fortes i resistents, amb brots abundants i colors vius, i lliures de plagues o males herbes.

Els bons resultats s’expliquen perquè el compost conté els nutrients necessaris per assegurar el creixement de les plantes i recuperar la qualitat de la terra. D’aquesta manera, es pot prescindir de l’ús de pesticides i productes químics pel manteniment de la jardineria. L’ús de compost també és una manera d’afavorir l’economia circular, ja que converteix els residus orgànics en compostatge que es destina a fertilitzar la terra i les plantes, fent un paral·lelisme amb el cicle de la naturalesa. També és un procés que necessita la implicació directa dels veïns i veïnes, ja que el compost es crea a partir dels residus orgànics que ells mateixos generen i separen.

Comparteix la notícia

Sobre el Consorci

El Consorci del Bages per a la gestió de residus gestiona serveis públics de recollida selectiva, deixalleries i tractament de residus municipals. Fomenta l’educació ambiental, treballant en xarxa amb el Camp d’Aprenentatge del Bages, i promou la comunicació ambiental impulsant programes educatius i campanyes.

Notícies relacionades

Desplaça cap amunt