71% de recollida selectiva el 2023 en els municipis amb sistemes d’alt rendiment

El 2023, els municipis consorciats que utilitzen sistemes de recollida d’alt rendiment (porta a porta o contenidors tancats) s’han continuat consolidant amb els índexs més elevats de recollida selectiva. Mentre que la mitjana de selectiva en aquests pobles és del 71% (només el 29% dels residus van a l’abocador), als municipis que encara tenen contenidors d’aportació voluntària les xifres s’inverteixen: 29% de selectiva i 71% cap a l’abocador. La mitjana de selectiva a Catalunya l’any 2022 (l’última de la qual disposem) va ser del 34%.

Comparteix la notícia

Sobre el Consorci

El Consorci del Bages per a la gestió de residus gestiona serveis públics de recollida selectiva, deixalleries i tractament de residus municipals. Fomenta l’educació ambiental, treballant en xarxa amb el Camp d’Aprenentatge del Bages, i promou la comunicació ambiental impulsant programes educatius i campanyes.

Notícies relacionades

Desplaça cap amunt