423 alumnes participen al projecte “Què en fem dels nostres residus?”

Aquest curs els projectes compartits de residus -que fem conjuntament amb el Camp d’aprenentatge del Bages- porten com a títol “Què en fem dels nostres residus?” i hi participen 10 centres de primària amb 423 alumnes.

L’alumnat té la possibilitat de descobrir com es gestionen els residus de la nostra comarca, com podem convertir-los en un recurs, perquè és important practicar les 3R, experimentar amb diferents materials i prendre consciència de la importància de tancar el cicle de cadascun d’ells.

Durant el segon trimestre es realitzen activitats amb l’alumnat, entre elles les visites al Parc ambiental de Bufalvent i al Parc del secà, el taller “Propietats dels materials” i “Reciclem l’oli fent sabó”, o l’activitat “Les 3R” del programa de La mòbil va a l’escola.

Al tercer trimestre es farà una acció final que permet que l’alumnat sigui agent actiu en la cerca de solucions a la problemàtica exposada i es tanca amb una avaluació dels projectes.

Comparteix la notícia

Sobre el Consorci

El Consorci del Bages per a la gestió de residus gestiona serveis públics de recollida selectiva, deixalleries i tractament de residus municipals. Fomenta l’educació ambiental, treballant en xarxa amb el Camp d’Aprenentatge del Bages, i promou la comunicació ambiental impulsant programes educatius i campanyes.

Notícies relacionades

Desplaça cap amunt