Valoritzar els residus i reciclar-los crea llocs de treball

20 d'octubre de 2017

Si reciclem els residus en lloc de llençar-los a l’abocador no només millorem l'aprofitament de materials i el medi ambient, sinó que també generem més ocupació i, per tant, més valor afegit.

En el cas concret del Consorci, destinem 0,13 hores de treball per tractar una tona de residus al dipòsit controlat (abocador). En canvi, tractar una tona d'orgànica a la planta de compostatge per valoritzar-la i convertir-la en compost necessita una dedicació de 0,85 hores de treball.

Això vol dir que el reciclatge de la matèria orgànica genera 6,5 vegades més de llocs de treball que si aquesta mateixa orgànica es llença barrejada i va a parar a l'abocador.

Compost que produïm al Parc ambiental de Bufalvent
Compost que produïm al Parc ambiental de Bufalvent