Tres projectes en què participem van ser protagonistes a l'Smart City Expo

16 de desembre de 2016

L'Smart City Expo que es va celebrar a Barcelona el mes de novembre, va debatre sobre tres projectes en què participem el Consorci del Bages per a la gestió de residus: Releach, Urban Wins i Simbiosi industrial, tots tres centrats en l'economia circular i en la idea que un residu ha de ser un recurs.

El Releach, del qual acollim una planta pilot, investiga sobre l'ús de membranes de dessaladores per al tractament de lixiviats que es generen als abocadors.

Simbiosi industrial és una nova estratègia empresarial que consisteix en unir diverses indústries i entitats per tal de maximitzar l’ús dels recursos: materials, energia, aigua, béns, experiència, logística...

I Urban Wins vol crear una xarxa social específica per a implicar la ciutadania en la definició dels plans estratègics de gestió dels residus que les ciutats produeixen. Ens mirem la ciutat com un organisme viu,  que consumeix recursos (aigua, energia, materials) i expulsa residus.

Imatge de la presentació que es va fer del projecte Simbiosi industrial
Imatge de la presentació que es va fer del projecte Simbiosi industrial