Sant Mateu de Bages implanta les àrees de recollida completes per augmentar el reciclatge

30 de maig de 2018

Sant Mateu de Bages també s'ha incorporat al projecte d'àrees completes que promou el Consorci del Bages per tal de redistribuir i redissenyar les àrees de contenidors dels municipis per promoure un augment de la recollida selectiva.

En el cas de Sant Mateu, el municipi ha passat de tenir 33 contenidors de fracció resta a tenir-ne 25. També s'ha reduït el nombre de contenidors d'envasos, de 15 a 11. En canvi, el nombre de contenidors de vidre i de paper i cartró ha augmentat.

A més, en cada àrea hi ha contenidors per a totes les fraccions per facilitar a la ciutadania l'aportació correcta de cada tipus de residu.

Una de les àrees completes a Sant Mateu de Bages
Una de les àrees completes a Sant Mateu de Bages