Reutilització social

Reutilització social

L’any 2015, el Consorci del Bages per a la gestió de residus posa en marxa un programa per facilitar la reutilització del màxim possible d’objectes que arribin a la seva xarxa de deixalleries. La finalitat d’aquest programa és de caire social i es du a terme en col·laboració amb Creu Roja, Càritas i Associació Reto, a més dels Serveis Socials municipals amb qui ja es col·laborava anteriorment. Aquest programa preveu que Càritas, Creu Roja i Serveis Socials puguin aprofitar el màxim possible d’objectes que entrin a les deixalleries en bones condicions i que siguin béns de primera necessitat. Es tracta, per exemple, de mobiliari que es pugui reutilitzar, electrodomèstics en bon estat, articles per a nens, etc.

Anteriorment, les famílies amb necessitats podien acudir a Serveis Socials del seu municipi i demanar l’article que els era necessari. Quan algun dels productes demanats arribava a les deixalleries, Serveis Socials eren informats per anar-lo a retirar. Amb el projecte de reutilització social, aquest protocol s’amplia a Càritas i Creu Roja.

D’altra banda, els altres articles que entrin a les deixalleries i que no necessitin Càritas, Creu Roja o Serveis socials però que siguin directament reutilitzables o bé que necessitin reparacions, seran entregats a Reto, una organització sense ànim de lucre, dedicada a joves extoxicòmans que, una vegada superada la seva addicció, treballen per a la seva reinserció social i laboral recuperant objectes de segona mà i reparant-los per a la venda de segona mà a preus molt econòmics. D’aquesta manera, s’assegura que el màxim de mobles i electrodomèstics seran reparats i se’ls donarà un nou ús.

Per al Consorci, aquesta iniciativa suposa un doble objectiu: donar resposta a les necessitats socials de les persones més necessitades i, d’altra banda, un objectiu ambiental que passa per reutilitzar i aprofitar el màxim d’objectes que arriben a les deixalleries.

Amb el projecte de reutilització social s'aprofiten, cada any, unes 15 tones d'objectes que arriben a la xarxa de deixalleries del Consorci.