Quants residus deixaran d'anar a l'abocador si a casa separem bé?

Si tots separem bé a casa, el dipòsit controlat de residus rebrà només una tercera part dels residus que rep ara.

Als ens consorciats es genera un 74% de rebuig (que va a parar a l’abocador), un 12% d’orgànica, un 4% d’envasos, un 5% de paper i un 5% de vidre. És a dir, que es recull selectivament un 26% del total de residus.

Però si poséssim cada residu al contenidor que li toca, aquestes dades girarien com un mitjó: generaríem un 28% de rebuig, un 42% d’orgànica, un 12% d’envasos, un 9% de paper i un 9% de vidre. Així doncs, amb una bona separació a la llar recolliríem selectivament el 72% dels residus (que es poden valoritzar i reciclar), i les aportacions al dipòsit baixarien gairebé fins a la tercera part.

Dades per reflexionar!

El dipòsit controlat de residus
El dipòsit controlat de residus