Per què la taxa d'escombraries pot augmentar el 2018?

8 de novembre de 2017

Per complir la normativa (Decret legislatiu 1/2009, 21 de juliol) –amb l’objectiu de tenir cura del medi ambient, reduir la generació de residus i omplir menys l’abocador-, el Parc ambiental de Bufalvent ha de disposar els propers anys d’una planta de tractament de la fracció resta per tal de reduir les aportacions a l’abocador i que els residus que hi arribin hagin estat prèviament bioestabilitzats i, per tant, no generin biogàs, un dels gasos responsables del canvi climàtic.

El cost de construcció d’aquesta infraestructura és de 10 milions d’euros, que seran íntegrament finançats per la Generalitat de Catalunya, i ha d’estar operativa abans del 2023.  Mentre el Bages encara no disposi d’aquesta nova planta, la fracció resta que arribi al Parc ambiental de Bufalvent serà traslladada al Centre de Tractament de Residus del Vallès. És la planta que ens ha estat assignada per l’Agència de Residus de Catalunya, per la seva proximitat i perquè té capacitat suficient. Amb aquest procés de pretractament, l’aportació de residus a l’abocador de Bufalvent es reduirà gairebé a la meitat.

La freqüència i horaris de recollida no tindran cap variació als municipis. Simplement, els camions, en lloc de descarregar directament a l’abocador de Bufalvent, ho faran en un moll habilitat (planta de transferència) des d’on els residus seran traslladats a Vacarisses, per autopista i amb peatge gratuït.

L’AUGMENT DE PREU

Mentre dura aquest procés, el preu de la taxa d’escombraries en els municipis consorciats es pot encarir pels següents motius:

  • El preu del cànon sobre els residus que van a l’abocador (una taxa fixada per la Generalitat) augmenta de forma important per promoure la recollida selectiva i penalitzar la fracció resta: mentre que el 2013 es pagaven 12,4 euros/tona, aquest 2017 el preu ja s’ha enfilat fins als 30 euros/tona; el 2018 serà de 35,60 euros/tona; el 2019, 41,30 euros/tona; i el 2020, 47,10 euros/tona.
  • El 2017, el cost de l’abocador és de 77,3 euros/tona. Però el tractament de la brossa a Vacarisses situa el preu de l’any vinent en 105,4 euros/tona (inclou transport, tractament a Vacarisses, eliminació del rebuig a l’abocador i repercussió del cànon).

La repercussió d’aquests increments –en els quals ja s’han aplicat diverses mesures de contenció per pal·liar l’augment de preus- sobre la facturació total del Consorci als Ajuntaments pot ser a l’entorn d’un 20% de mitjana (però pot oscil·lar entre el 10 i el 25% dependent de la taxa de reciclatge de cada municipi).

AVANTATGES

Aquests increments temporals als Ajuntaments consorciats, però, es veuran compensats pel fet que:

  • La planta de tractament és subvencionada per la Generalitat i, per tant, no se n’hauran de fer càrrec els ens consorciats, a través del Consorci del Bages per a la gestió de residus. És un estalvi molt important a mig termini.
  • Portar la fracció resta a una planta de pretractament implica que es redueix el volum de residus que arriben a l’abocador i, per tant, ajudarà a la contenció del pagament del cànon.
Dipòsit controlat de residus a Bufalvent
Dipòsit controlat de residus a Bufalvent