Navarcles triplica l'índex de reciclatge amb la implantació d'un nou sistema de recollida

Avui us expliquem l'experiència del municipi de Navarcles que, amb la implantació de la recollida porta a porta el passat mes de juny ha aconseguit triplicar l’índex de reciclatge del municipi: el mes de juliol, gairebé el 85% dels residus van ser recollits de forma selectiva mentre que la mitjana dels mesos anteriors se situava a l’entorn del 30%.

Per exemple, el mes de juny 116 tones de les 175 generades pel municipi van anar a parar al dipòsit controlat (un 66%) mentre que el mes de juliol només 21 de les 125 tones recollides van ser de rebuig i, per tant, van anar al dipòsit (un 17%). El mes de juliol, el primer mes sencer d’implantació del porta a porta, Navarcles va recollir selectivament 104 tones d’orgànica, vidre, envasos i paper.

Les fraccions recollides selectivament es poden valoritzar o reciclar i eviten ser portades al dipòsit, reduint així l’impacte ambiental i paisatgístic de l’abocador.

Recollida porta a porta a Navarcles
Recollida porta a porta a Navarcles