Més equipament per a la planta de transferència d'envasos del Parc ambiental

30 de març de 2021

La planta de transferència d’envasos del Parc ambiental de Bufalvent compta amb un nou compactador que se suma als que hi havia des de l’any 2008. Amb aquesta incorporació, s’ha passat de 2 a 3 compactadors i de 6 a 8 caixes, un canvi necessari a causa de l’augment de recollida d’envasos: mentre que l'any 2009 se'n van rebre 3.045 tones, l'any 2020 ja han estat 5.171.

La planta de transferència rep els envasos que arriben al Parc ambiental i allà es compacten i es preparen per enviar a una planta de triatge i, posteriorment, a  plantes especialitzades en la recuperació i aprofitament dels diferents materials.

Imatge de la planta de transferència al Parc ambiental de Bufalvent
Imatge de la planta de transferència al Parc ambiental de Bufalvent