Lleugera disminució del rebuig i augment de la selectiva als municipis consorciats el 2017

25 de gener de 2018

A l'espera de tancar les dades definitives del 2017 als municipis consorciats (i a falta de sumar-hi les aportacions a deixalleries), les xifres apunten a una lleugera disminució de la generació de rebuig (que va a parar a l'abocador), d'un 1,1%, mentre que les fraccions de selectiva registren un petit augment: l'orgànica creix un 0,8%; la fracció vegetal, un 1,1%; els envasos, un 5,8%; el paper i cartró, un 3,2%; i el vidre, un 2%.

Els residus que separem a casa poden ser valoritzats o reciclats
Els residus que separem a casa poden ser valoritzats o reciclats