La recollida selectiva només puja del 28 al 35% en els últims deu anys

2 de maig de 2022

L’evolució de la recollida selectiva als municipis consorciats (Bages i part del Moianès) ha estat positiva els darrers anys però a un ritme molt lent que ens impedeix complir les xifres que marca la normativa si no apliquem nous models de recollida que ens ajudin a augmentar aquests índexs.

En els darrers  10 anys, la selectiva consorciada ha passat del 28% al 35% (sense comptar-hi les aportacions a deixalleries). Això vol dir que només 1 tona de cada 3 de residus que generem a casa és separada correctament i posada al contenidor /cubell que li pertoca.

Una àrea de recollida
Una àrea de recollida