Educació infantil

ACTIVITATS PROPOSADES

JClic amb 10 activitats: puzles, memoris, troba l'intrús,  activitats d'identificació i d'associació. 

https://clic.xtec.cat/users/mmorer29/deixalleriamobileducacioinfantil/index.html

 

JClic "Com sonen els residus?" amb 10 pistes de so perquè puguis descobrir sobre quins residus són.

https://clic.xtec.cat/users/mmorer29/comsonenelsresidusei/index.html

 

Audioconte "Un tren carregat de..." NOU!

https://www.youtube.com/watch?v=h1YlO7gcai8