Orgànica

L'orgànica i el compost

Les restes de menjar i poda que llencem als contenidors de color marró són la fracció orgànica. Es recull amb camions especialitzats i es trasllada fins a la planta de compostatge del Parc Ambiental de Bufalvent on, després de ser tractada i amb un control exhaustiu de la humitat i la temperatura durant tot el procés, es transforma en compost, un adob de gran qualitat per a usos d’agricultura i jardineria.

Si la fracció orgànica anés a parar al dipòsit generaria molts gasos i líquids en la seva fermentació. En canvi, amb aquest tractament es pot reutilitzar completament, i contribueix a allargar la vida útil del dipòsit controlat. El compost es pot comprar a les deixalleries fixes i mòbils del Bages o directament al Parc Ambiental de Bufalvent. És útil per a agricultura, horticultura i jardineria.