L’Aula Ambiental preveu arribar a més de 2.000 persones aquest curs

L’Aula Ambiental, del Consorci del Bages per a la gestió de residus i el Camp d’Aprenentatge del Bages, amb seu a la casa de la Culla, preveu arribar aquest curs a més de 2.000 persones a través de les diferents activitats de sensibilització sobre la importància de la reducció i el reciclatge dels residus. En aquests moments hi ha una vuitantena d’actuacions programades, adreçades sobretot a escolars però també a adults. Es preveu que augmentin al llarg del curs per la demanda dels diferents col·lectius. Les activitats que duu a terme l’Aula Ambiental comprenen les visites al Parc Ambiental de Bufalvent i a les deixalleries, tallers de diferents temàtiques (reciclatge, ecocompra, propietats dels materials, etc.), xerrades, assessorament i ambientalitzacions de centres, amb l’entrega de contenidors de reciclatge, papereres, compostadors i compost.

Com a novetat per aquest curs, l’Aula Ambiental oferirà assessorament als centres educatius que tinguin compostadors en desús, amb l’objectiu que pugui tornar a posar-los en marxa, així com assessorament relacionat amb la donació de compost.

També es tornaran a realitzar els Projectes compartits de residus amb algunes escoles de primària per tractar el tema dels materials i, per tant, dels residus des de diverses òptiques i elaborar unes propostes de treball i realitzar-les conjuntament durant el curs escolar.

100 actuacions el curs passat

El curs passat es van portar a terme un total de 100 actuacions, amb les quals es va arribar a més de 2.500 persones. Les visites al Parc Ambiental van ser el recurs més utilitzat, amb més de 1.300 assistents, seguit pels tallers, amb més de 900 assistents. Els tallers amb més bona acollida van ser el de reciclar l’oli fent sabó, que van seguir 342 persones, i el de les propietats dels materials adreçat a alumnes de cicle mitjà, que va arribar a 223 alumnes.

Des del curs 2002-2003, l’Aula Ambiental ha arribat a gairebé 42.000 persones a través de l’organització de més de 1.700 activitats de sensibilització. De mitjana, cada curs escolar s’organitzen unes 130 accions que segueixen més de 3.000 persones.

Un dels objectius principals de l’educació ambiental és no només dir què cal fer, sinó donar a conèixer les raons del perquè cal reduir i reciclar els residus que generem.

Visita d'escolars al Parc ambiental de Bufalvent
Visita d'escolars al Parc ambiental de Bufalvent