L'Ajuntament de Moià elimina 40 contenidors de rebuig i potencia les àrees de recollida selectiva completes

Avui us volem explicar l'experiència de l'Ajuntament de Moià, que ha treballat conjuntament amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus per elaborar una proposta d’ubicacions d’àrees de recollida selectiva completes al municipi, un projecte que s'acaba de posar en marxa.

Els objectius són: incrementar els índexs de recollida selectiva facilitant l’aportació dels residus als veïns i reduint el nombre de punts de recollida de la fracció resta; i unificar el model d’àrea de recollida de residus, mitjançant àrees de les cinc fraccions: paper, vidre, envasos, orgànica, resta i, en alguns punts, també fracció vegetal herbàcia.

La implantació s’ha fet durant la primera quinzena de juny. S’ha enviat una carta personalitzada a cada família on se’ls explica on seran les àrees de recollida selectiva i els avantatges de participar en la separació dels residus. També s’ha fet una reunió informativa per resoldre dubtes o suggeriments de la ciutadania. El projecte ha consistit en l’eliminació de 40 contenidors de fracció resta i en l’ampliació de 12 contenidors de paper i cartró i d’envasos i 13 de vidre. Moià actualment disposa de 51 àrees de recollida selectiva completes.

Imatge d'una de les àrees de recollida completes a Moià
Imatge d'una de les àrees de recollida completes a Moià