Ja podeu consultar la memòria d'activitats 2020 i catàleg de serveis als Ajuntaments

26 d'abril de 2021

El Consorci ja ha tancat i publicat la memòria d’activitats corresponent a l’exercici 2020. La podreu trobar en aquesta mateixa web clicant aquí.

Es tracta d’un document que repassa les principals dades en resultats de recollida i tractament de residus, activitat del Consorci durant l’any i balanç econòmic, entre d’altres.

En el mateix llibret s’hi pot trobar també el catàleg de serveis que el Consorci ofereix als municipis consorciats.

Portada de la memòria
Portada de la memòria