Gaià millora la seva gestió de residus, assessorat pel Consorci

El Consorci del Bages per a la gestió de residus assessora sovint els Ajuntaments consorciats i hi treballa braç a braç per millorar-hi la gestió dels residus. Avui us volem explicar el cas de Gaià, que ha aconseguit reduir a la meitat la fracció resta i minimitzar els costos de l'orgànica.

El 2012, Gaià va generar 95,4 tones de fracció resta, una dada per habitant molt per sobre de la mitjana comarcal al Bages. A més, el cost de recollida per cada tona d'orgànica era molt elevat: 317 euros. Per això, l’Ajuntament de Gaià, assessorat pel Consorci, va decidir aplicar algunes mesures  per millorar la gestió d’aquests residus:

  • eliminació de tres contenidors de rebuig
  • reubicació de tots els contenidors de rebuig instal·lats al costat de la carretera
  • informar i fer seguiment dels residus que llençaven determinades activitats industrials i agrícoles-ramaderes
  • substitució dels contenidors d'orgànica per compostadors individuals i comunitaris (només amb aquesta actuació s’ha aconseguit un estalvi de 1.800 euros/any)
  • instal·lació d’una nova àrea de recollida selectiva.

Amb totes les actuacions realitzades, finalment l’Ajuntament de Gaià ha tancat l’any 2014 amb 46,79 tones de fracció resta, la meitat que l'any 2012.

Compostadors a Gaià
Compostadors a Gaià