Fonollosa implanta les àrees de recollida selectiva completes

L’Ajuntament de Fonollosa ha implantat a tot el municipi àrees de recollida selectiva completes de totes les fraccions de paper, envasos, vidre, resta i matèria orgànica. Això ha comportat reduir el nombre de contenidors de rebuig i incrementar els de selectiva.  Amb aquest projecte, que es fa en col·laboració amb el Consorci del Bages per a la gestió de residus, es pretén incrementar els índexs de recollida selectiva facilitant l’aportació dels residus a la ciutadania, reduint el nombre de punts de recollida de la fracció resta. D’altra banda, també s’unifica el model d’àrea de recollida de residus, mitjançant àrees de les cinc fraccions.

La implantació s’ha fet durant l’última setmana de juliol i les primeres setmanes d’agost. Es va enviar una carta personalitzada adreçada a les famílies en què se’ls explicava on seran les àrees de recollida selectiva i els avantatges de participar en la separació dels residus. I també s’ha fet una reunió informativa per resoldre dubtes o suggeriments.  

Durant la implantació s’han eliminat 38 contenidors de resta i s’han instal·lat dues noves àrees de recollida selectiva completes. Fonollosa actualment disposa de 23 àrees de recollida selectiva completes a tot el seu municipi.

Imatge d'una de les noves àrees completes
Imatge d'una de les noves àrees completes