El TN Comarques parla sobre el projecte Releach des del Parc ambiental

9 de novembre de 2016

El TN Comarques de TV3 s'ha fet ressò del projecte Releach per explicar a la ciutadania com s'està investigant i provant tecnologia que permeti abaratir els costos econòmics i ambientals de la gestió de residus. En aquest cas concret, s'està provant, en una planta pilot instal·lada al Parc ambiental de Bufalvent, l'ús de membranes que ja han acabat la seva vida útil a les plantes dessalinitzadores per a tractar lixiviats. Els lixiviats són aigües molt contaminades producte de l’excés d’aigua de pluja que drena a través de les capes de residus d’un abocador afavorint la descomposició de la matèria orgànica mitjançant processos físics, químics i microbiològics.

A Catalunya el projecte Releach és liderat pel centre tecnològic Eurecat-CTM, juntament amb la participació del Consorci del Bages per a la gestió de residus, l’Agència de Residus de Catalunya i les empreses TYPSA i Protecmed.

Si voleu veure la notícia de TV3 només heu de clicar aquí, i anar al minut 17'30''.

TN Comarques del dimecres 8 de novembre
TN Comarques del dimecres 8 de novembre