El primer semestre, puja la fracció resta i baixa la recollida selectiva d'orgànica

24 de juliol de 2017

Amb les dades de recollida i gestió de residus del primer semestre ja tancades, les xifres indiquen que els municipis consorciats han aumgentat gairebé un 1% la generació de fracció resta (la que va a l'abocador) respecte del mateix semestre de l'any passat; la fracció orgànica ha baixat un 1%; la recollida selectiva d'envasos ha augmentat més d'un 5,5%; i el paper i el vidre gairebé un 2%.

Recordem que l'any passat, el 2016, els municipis consorciats van recollir selectivament el 39% del total de residus generats (entre recollida selectiva i aportacions a la deixalleria). L'objectiu a Catalunya és arribar al 60% l'any 2020.

L'objectiu és arribar al 60% de recollida selectiva l'any 2020
L'objectiu és arribar al 60% de recollida selectiva l'any 2020