fons

Memòries i catàleg de serveis

En aquest apartat podeu consultar les darreres memòries anuals i el catàleg de serveis del Consorci del Bages per a la gestió de residus.