El Consorci recull gairebé 800 quilos de càpsules de cafè en un any

Fa tres anys el Consorci del Bages per a la gestió de residus va posar en funcionament un nou servei de recollida específica de càpsules monodosi de cafè a les deixalleries per tal que se’n garantís el tractament adequat per valoritzar-les al màxim.

Les dades del 2015 ens indiquen que les deixalleries del Consorci ha recollit 793 kg d’aquest residu que, abans, solia anar a parar al contenidor de rebuig o bé al d’envasos o d’orgànica convertint-se en un impropi si no s’havia fet abans el gest previ de separar el marro de cafè i l’embolcall.

Portant-les a les deixalleries fixes o mòbils i separant les càpsules metàl·liques de les de plàstic, podran ser correctament tractades i reciclades.

Imatge de càpsules de cafè
Imatge de càpsules de cafè