El Consorci participa en el primer projecte de simbiosi industrial a Catalunya

L’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa han presentat el primer projecte de simbiosi industrial que es desenvolupa a Catalunya, que ha estat impulsat també pel Consorci del Bages per a la gestió de residus. Es tracta d’una prova pilot que es durà a terme a Manresa i que permetrà les empreses comprar i vendre recursos sobrants: inservibles (com subproductes), perduts (com calor residual), no usats (com aigua de pluja) o compartibles (com magatzems).

La simbiosi industrial és una estratègia d’economia circular que busca millorar l’eficiència en l’ús dels recursos i, per tant, reduir els costos i augmentar els beneficis, aprofitant les sinergies entre les empreses a través de l’intercanvi de materials, energia i aigua. És a dir, el que per a una empresa és un rebuig per a una altra empresa pot ser un recurs. La idea és posar en contacte aquestes empreses perquè col·laborin. En el cas del concret del Consorci, es preveu que amb la posada en marxa del seu motor de biogàs, el Parc Ambiental generi un excedent de calor que podrà ser d’utilitat per a algunes empreses de polígons de l’entorn.

El projecte que s’ha presentat, anomenat Manresa en Simbiosi, ha de servir per enfortir la base industrial del Bages, potenciant la innovació i la creació de noves empreses i llocs de treball; obrir camí a futurs projectes d’innovació i recerca aplicada tant per a les empreses com per al desenvolupament territorial; i formar i conscienciar sobre les oportunitats en el procés d’adaptació d’una economia circular. En aquests moments s’està fent l’avaluació preliminar de les sinergies potencials a través d’una plataforma de gestió de dades i visites directes a les empreses de Manresa. 

Foto del grup dels participants a la presentació del projecte. Ricard Jorba, gerent del Consorci, a l'esquerra
Foto del grup dels participants a la presentació del projecte. Ricard Jorba, gerent del Consorci, a l'esquerra