El Consorci ja disposa de les memòries 2016 amb les xifres de residus de cada municipi

28 d'abril de 2017

El Consorci ja disposa de totes les dades de residus del 2016 als ens consorciats, tancades i classificades i ha començat a fer visites a diversos Ajuntaments que s'han mostrat interessats en poder tenir la memòria del seu municipi amb totes les dades de recollida i gestió de residus.

Aquestes memòries són una eina  molt completa que facilita l'anàlisi i valoració de la recollida selectiva, les aportacions al dipòsit, el comportament de cada fracció, les xifres de deixalleries mòbils i fixes... tant del propi municipi com de la seva posició en el rànquing en comparació amb la resta dels ens consorciats.

Memòries 2016
Memòries 2016