El Consorci implanta 40 contenidors de vidre especials per a establiments comercials

Entre el mesos de novembre i desembre el Consorci del Bages per a la gestió de residus implantarà 40 contenidors especials per a facilitar la separació del vidre comercial. Aquests contenidors, anomenats Vacri, estan especialment destinats als establiments del canal HORECA: hostaleria, restauració i càtering.

Segons Ecovidrio, el 48% dels envasos de vidre generats corresponen als establiments comercials i, per tant, és convenient facilitar al màxim aquesta recollida. Els contenidors s’han assignat a aquells establiments que no disposaven d’aquest servei de recollida o a aquells que generen una quantitat considerable de vidre.

Per a la implantació dels contenidors s’està realitzant una campanya informativa adreçada als responsables dels establiments per ensenyar-los el seu funcionament i resoldre possibles dubtes.  La intenció del Consorci és sol·licitar nous contenidors Vacri per donar servei a aquells establiments que no han entrat en aquesta primera fase d'implantació.

Una àrea de contenidors amb els nous Vacri
Una àrea de contenidors amb els nous Vacri