El Consorci de Residus rep 10,5 milions d’euros de la Generalitat per a la construcció de la planta de pretractament i no serà necessari transportar provisionalment les deixalles al Vallès

27 d'abril de 2019

El govern de la Generalitat, a través de l’Agència Catalana de Residus, ha concedit al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus una subvenció de 10,5 milions d’euros per a la construcció de la planta de pretractament de residus al Parc Ambiental de Bufalvent. Fins ara la construcció es preveia per a més endavant (al voltant del 2023) i mentrestant, transportar la brossa al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental (CTRV) de Coll Cardús (Vacarisses), per dur a terme el pretractament. Amb l’avançament dels diners, no serà necessari el trasllat de la brossa al Vallès i en un termini d’entre dos i tres anys el Bages tindrà una planta pròpia de manera que consolida la seva autonomia en matèria de residus.

El Parc Ambiental  de Bufalvent no haurà d’esperar fins al 2023, i mentrestant no caldrà transportar en camions fins a Coll Cardús (Vacarisses, Vallès Occidental) la brossa per tal de fer el pretractament de residus. La Generalitat ha aprovat la concessió d’una subvenció de 10,5 milions d’euros al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus per a la construcció de la planta de tractament de la fracció resta, cosa que possibilitarà que, en un termini de temps més curt del previst fins ara, Manresa i la comarca disposin d’aquest equipament.

Segons la previsió establerta fins ara, mentre no es construís la planta de pretractament a Manresa (prevista per al 2023, aproximadament) la brossa es traslladaria en camions, en viatges d’anada i tornada, fins al CTRV de Coll Cardús, a Vacarisses, per fer aquest pretractament que la normativa preveu abans de dipositar els residus a l’abocador. Com que la planta es començarà a construir abans del previst, no caldrà fer aquest desplaçament.

L’Agència Catalana de Residus, que és qui gestiona a nivell global la política en aquesta matèria, ha constatat els darrers temps un augment considerable de la generació de residus al conjunt del país, significativament a l’àrea metropolitana. Per aquest motiu, una part del gruix d’aquest increment es portarà a l’abocador vallesà, on ja no hi haurà capacitat per als residus del Bages. Alhora, per fer possible el compliment de la normativa, accelera la construcció de la instal·lació a Manresa, amb la concessió de la subvenció de 10,5 milions, i permet al consorci bagenc que, mentre duri la construcció de la planta, no dugui a terme el pretractament dels residus.

A partir d’aquí, el mateix Consorci és qui començarà a fer els tràmits (redacció del plec de clàusules, etc) per iniciar les obres en el termini més breu possible. La planta podria estar a punt entre finals del 2021 i inicis de 2022. La construcció de la planta també farà innecessària la construcció d’una planta de transferència, que s’hauria fet en el cas que s’hagués iniciat el sistema de transportar les deixalles a Vacarisses.

La posada en marxa del sistema previst fins ara (trasllat de la brossa a Vacarisses) s’havia anat endarrerint. El retard en la signatura del conveni per a la seva posada ha estat provocat per diversos motius, però hi ha tingut molt a veure la situació política (aplicació de l’article 155), que va aturar totalment el procés durant uns mesos. En qualsevol cas, ara ha canviat la situació i Manresa i el Consorci del Bages guanyaran abans del previst una instal·lació que, a més, estarà equipada amb tecnologia d’alt rendiment, que permetrà al Parc Ambiental de Bufalvent continuar sent un model de referència en la gestió de residus a nivell nacional.

Imatge del dipòsit controlat de residus de Bufalvent
Imatge del dipòsit controlat de residus de Bufalvent