El cànon per portar rebuig municipal al dipòsit passa de 15,8 euros/tona a 19,10

El 14 de març de 2015 ha entrat en vigor la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, que modifica la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. A partir del 14 de març de 2015  el tipus de gravamen aplicat és de 19,10 euros per tona de rebuig de residus municipals destinats a dipòsit controlat. Abans del canvi, l’import d'aquest cànon era de 15,80 euros per tona.

Imatge d'un contenidor de rebuig a la via pública
Imatge d'un contenidor de rebuig a la via pública