El 2016 pugen les aportacions de residus al dipòsit i també la recollida selectiva

23 de gener de 2017

Amb les dades globals del 2016 acabades de sortir del forn es confirma la tendència a l´augment de la generació de residus.

El dipòsit controlat ha rebut un 2,7%; més de deixalles que l'any anterior. Aquests són els residus que van a parar a l´abocador i no poden ser reciclats ni valoritzats.

Per altra banda, també es consolida la tendència a l'alça de la recollida selectiva, les plantes de transferència del Parc ambiental de Bufalvent han tractat un 3,7% més de residus que el 2015: el vidre ha pujat un 1%;, els envasos, un 3,1%; i el paper, un important 6,9%.

Dipòsit controlat de residus de Bufalvent
Dipòsit controlat de residus de Bufalvent