El 2014 s'han venut més de 2.300 tones de compost produït al Parc Ambiental

L'any 2014 es van vendre més de 2.300 tones de compost produït al Parc Ambiental de Bufalvent: un 82% han tingut com a destí els camps de conreu i fruiters; un 10%, horts, jardineria i parcs públics; i un 8% s'ha venut en forma de sacs, per a les torretes de casa i el jardí. Cal dir que durant l'any, entre les 15 deixalleries i el Parc Ambiental s’han venut un total de 7.250 sacs de compost.

 

Compost del Parc Ambiental
Compost del Parc Ambiental