Durant l'any, es buiden més de 226.000 cops els contenidors de vidre, envasos i paper

De tant en tant ens agrada donar-vos dades curioses que ens poden ajudar a entendre les grans xifres que fan referència a la gestió de residus, amb exemples molt concrets. Avui us volem explicar que cada any, a la recollida selectiva de paper, vidre i envsos als Ajuntaments consorciats, es realitzen gairebé 226.500 buidats dels contenidors.

Els contenidors d’envasos són els que tenen més recollides: durant l’any un contenidor es buida de mitjana 90 vegades, és a dir, que aquests contenidors es buiden aproximadament cada 4 dies. Una mica inferior és la freqüència de recollida del paper i cartró, en què cada contenidor es buida de mitjana un cop per setmana (56 buidats a l’any). Per últim trobem el vidre, amb una freqüència mitjana de buidat dels contenidors de 7 vegades a l’any.

Planta de transferència d'envasos al Parc Ambiental de Bufalvent
Planta de transferència d'envasos al Parc Ambiental de Bufalvent