Com sabem si el compost està a punt per aplicar-lo en camps i jardins?

16 de febrer de 2017

El grau de maduresa és un dels paràmetres que s’utilitzen per saber si un compost és prou madur i estable per aplicar al camp o als jardins. Una forma de calcular la maduresa és el test d’autoescalfament o índex de Rottegrade (a la foto). És un mètode senzill que es basa, a grans trets, en col·locar el compost dins un vas Dewar (termo) amb una humitat controlada, i es va mesurant l’increment de temperatura de la mostra. Com més gran sigui la diferencia entre la temperatura ambient i la màxima de la mostra, indica més activitat microbiològica i menys maduresa del compost.

Al laboratori de la planta de compostatge del Parc Ambiental realitzem aquest test de Rottegrade al compost que produïm (a partir de la fracció orgànica), i que normalment ens dóna un elevat grau d’estabilitat.

Test d'autoescalfament
Test d'autoescalfament