Cada dia entren 80 camions de residus al Parc Ambiental de Bufalvent

Al Parc Ambiental de Bufalvent es reben diàriament 80 camions procedents de diferents recollides comarcals i es mouen gairebé 290 tones de residus. La meitat dels camions que entren van a parar al dipòsit controlat de residus, mentre que la resta de moviments són de residus valoritzables. Destaquen els 24 camions que van a la planta de compostatge i els 9 que van a la planta de transferència (on es gestionen els residus procedents de la recollida d'envasos i vidre). Per altra banda, també surten camions cada dia del Parc: 3 viatges diaris de compost (en sacs, remolcs o camions) i 3 viatges de residus compactats de la planta de transferència.

Camió a l'entrada del Parc Ambiental
Camió a l'entrada del Parc Ambiental