Augmenten les tones recollides i el nombre d'usuaris a les deixalleries del Consorci

7 de febrer de 2017

De les dades globals del 2016, cal destacar el bon comportament de les deixalleries (l'any passat la de Cardona es va afegir a la xarxa del Consorci) que han augmentat un 13% les tones recollides, arribant gairebé a les 16.000 tones. I també ha augmentat un 10% el nombre d’usuaris, que s’ha situat en gairebé 150.000 entre les deixalleries fixes (uns 128.000) i les mòbils (uns 20.000).

De les 16.000 tones de residus recollides a les deixalleries, 12.300 s’han pogut valoritzar, unes 20 tones s’han destinat al programa de reutilització social, i la resta, unes 3.500 tones han estat finalment fracció resta destinada al dipòsit controlat; és a dir, el percentatge de recuperació dels residus gestionats a les deixalleries ha estat d’un 78%.

Deixalleria de Sallent
Deixalleria de Sallent