Acaben les obres de remodelació del vial d'accés a la planta de compostatge

Fa unes setmanes han quedat definitivament acabades les obres de remodelació del vial d'accés a la planta de compostatge del Parc ambiental de Bufalvent. Els treballs han suposat una important millora tant en la circulació, com en la seguretat i la visibilitat d'aquest tram. L'obra ha suposat una inversió total de 300.000 euros, la meitat dels quals compta amb finançament del PUOSC.

El vial remodelat
El vial remodelat